Khởi công dự án điện mặt trời áp mái tại Nhà hàng – Cảng Long An

Ngày 17/10/2019, dự án điện mặt trời mái nhà thuộc phần mái của Nhà hàng tại Cảng Long An đã chính thức khởi công.