Giới thiệu về Công ty mẹ của REE Solar Energy – REE Corporation

Được thành lập từ năm 1977, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) hiện là một công ty niêm yết hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực chính như: cơ điện lạnh; phát triển, quản lý bất động sản; và cơ sở hạ tầng điện & nước.