Dự án

Dự án mới nhất

Nhà xưởng D7 – Khu công nghiệp Thuận Đạo

Một thành viên của Tập đoàn Đồng Tâm

Showroom Đồng Tâm – Đắk Lắk

Showroom Vật liệu Xây dựng của Tập đoàn Đồng Tâm tại Đắk Lắk

Nhà xưởng AA Tây Ninh

Xưởng sản xuất nội thất của CTCP Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh

CTCP B.O.O Nước Thủ Đức (“TDW”)

Một trong các công ty sản xuất nước sạch tại TP.HCM

Etown Cộng Hòa

Thuộc tổ hợp cao ốc văn phòng đa chức năng Etown