CTCP B.O.O Nước Thủ Đức (“TDW”)

Một trong các công ty sản xuất nước sạch tại TP.HCM

Địa điểm: Thủ Đức, TP.HCM
Khởi công: 04/09/2019
Công suất hệ thống: 879 kWp
Thương hiệu tấm pin mặt trời: Jinko
Số lượng tấm pin mặt trời: 2376
Thương hiệu Inverter: SMA
Lượng giảm phát thải CO2: 1284 tấn/năm
Nhà thầu EPC: Công ty TNHH Sản xuất & Dịch vụ REEPRO
Nhà thầu O&M: Công ty TNHH Sản xuất & Dịch vụ REEPRO

TÌM HIỂU THÊM?

Liên hệ - Văn phòng