Nhà xưởng D7 – Khu công nghiệp Thuận Đạo

Một thành viên của Tập đoàn Đồng Tâm

Địa điểm: Bến Lức, Long An
Khởi công: 06/11/2019
Công suất hệ thống: 997 kWp
Thương hiệu tấm pin mặt trời: Jinko
Số lượng tấm pin mặt trời: 2556
Thương hiệu Inverter: SMA
Lượng giảm phát thải CO2: 1456 tấn/năm
Nhà thầu EPC: Công ty TNHH Sản xuất & Dịch vụ REEPRO
Nhà thầu O&M: Công ty TNHH Sản xuất & Dịch vụ REEPRO

TÌM HIỂU THÊM?

Liên hệ - Văn phòng

tin tiếp theo