Định tính

Kinh phí - Định tính

REE SE sẽ đầu tư công nghệ, lắp đặt và quản lý hệ thống, và Quý khách sẽ mua năng lượng từ chúng tôi với mức giá thấp hơn nhà cung cấp năng lượng hiện tại của Quý khách.

Đối với hệ thống quang điện mặt trời trên mái nhà, trước khi thực hiện, REE SE sẽ xác nhận khả năng kỹ thuật và thương mại: sẽ xác nhận khả năng chịu tải của mái nhà, điều kiện ánh sáng mặt trời, và cung cấp một nghiên cứu khả thi cho biết số tiền tiết kiệm và lợi ích môi trường có được trong suốt vòng đời của hệ thống.

TÌM HIỂU THÊM?