Ban lãnh đạo Ree Se

Về chúng tôi - Ban lãnh đạo REE SE

Hội đồng Quản trị

  • Chủ tịch Hội đồng Quản trị

      Nguyễn Thị Mai Thanh

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ năm 1998. Bà bắt đầu sự nghiệp với Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) từ năm 1982 và là người đi tiên phong lãnh đạo và định hướng phát triển của REE qua các giai đoạn hoạt động.

Bà tốt nghiệp kỹ sư ngành Điện lạnh tại Đại học Kỹ thuật Karl-Marx-Stadt (Đức).

  • Thành viên Hội đồng Quản trị

      Nguyễn Ngọc Thái Bình

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) từ năm 2007. Ông gia nhập REE từ năm 2009, hiện nay giữ vị trí Giám đốc Tài chính của REE. Trước đó ông giữ vị trí Giám đốc Phát triển Khách hàng Doanh nghiệp tại HSBC Việt Nam.

Ông Bình tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Hawaii (Mỹ).

Gọi cho chúng tôi theo số 028 3810 0017 – Ext :105 hoặc điền thông tin của bạn bên dưới, một trong những Nhân viên Năng lượng Xanh của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay

TÌM HIỂU THÊM?